تحلیل و بررسی نقشه های هواشناسی
تاریخ : شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰
نویسنده : امیر محسن

آپدیت یکشنبه 29 آبان ساعت 3:00 بامداد

هشدار تغییرات شدید و بی سابقه جوی برای استان خراسان رضوی و شهر مشهد در روزهای آینده

1-از اواخر وقت امروز یکشنبه مورخ 1390/08/29 به سبب نفوذ جریانات گرم و مرطوب اشباع از بخار آب اقیانوس هند و دریای عرب و قرارگرفتن سایکلون بسیار فعالی بر روی شرق دریای مدیترانه پیش بینی میشود بارندگی در بیشتر نواحی استان خراسان رضوی و شهر مشهد آغاز گشته و در روزهای دوشنبه و سه شنبه بدلیل تشدید بارش و شمالی شدن جریانات احتمال آب گرفتگی معابر عمومی  و سیلابی شدن مسیل ها دور از انتظار نخواهد بود.

2-برابر با پیش بینی ارائه شده زیر از اواخر وقت روز پنجشنبه سوم آذر ماه  با نفوذ هوای بسیار سرد قطبی شاهد آغاز یک دوره یخبندان شدید به مدت حداقل 15 روزه به همراه بارش برف در استان خراسان رضوی خواهیم بود.

همانطور که در تصویر زیر مشاهد میفرمایید نمودار دمای سطح 850 میلی بار دچار سیر نزولی بسیار شدیدی از اواسط هفته جاری خواهد گردید،  که این سیر نزولی در نقشه های 500 میلی بار ژئوپتانسیل بوضوح دیده میشود و از آنجائیکه  در خروجی مدل های فشار سطح کانتر 1032 هکتو پاسکال در فرایند تقویت قرار گرفته است لذا از اواخر وقت هفته جاری تراز 540 دکامتر بر باند شمالی ایران و خصوصا نواحی شمال شرق ایران قرار گرفته و زمینه ساز آغاز بارش برف و کاهش چشمگیر دما و همچنین پدیده یخبندان در هفته آینده خواهد گردید.

لذا در روزهای پایانی هفته جاری و ابتدایی هفته آینده بدلیل حکمفرما شدن جریانات سرد شمالی  وبارش شدید برف احتمال اختلال در ترددهای شهری و جاده ای در بیشتر نقاط استان وجود دارد.


آپدیت پنجشنبه سوم آذر 1390 ساعت 8:00 صبح

انیمیشن بارش 24 الی 48 ساعت آینده


انیمشن بارش 48 الی 72 ساعت آیندهآپدیت یکشنبه 29 آبان ساعت 3:00 بامداد

هشدار تغییرات شدید و بی سابقه جوی برای استان خراسان رضوی و شهر مشهد در روزهای آینده

1-از اواخر وقت امروز یکشنبه مورخ 1390/08/29 به سبب نفوذ جریانات گرم و مرطوب اشباع از بخار آب اقیانوس هند و دریای عرب و قرارگرفتن سایکلون بسیار فعالی بر روی شرق دریای مدیترانه پیش بینی میشود بارندگی در بیشتر نواحی استان خراسان رضوی و شهر مشهد آغاز گشته و در روزهای دوشنبه و سه شنبه بدلیل تشدید بارش و شمالی شدن جریانات احتمال آب گرفتگی معابر عمومی  و سیلابی شدن مسیل ها دور از انتظار نخواهد بود.

2-برابر با پیش بینی ارائه شده زیر از اواخر وقت روز پنجشنبه سوم آذر ماه  با نفوذ هوای بسیار سرد قطبی شاهد آغاز یک دوره یخبندان شدید به مدت حداقل 15 روزه به همراه بارش برف در استان خراسان رضوی خواهیم بود.

همانطور که در تصویر زیر مشاهد میفرمایید نمودار دمای سطح 850 میلی بار دچار سیر نزولی بسیار شدیدی از اواسط هفته جاری خواهد گردید،  که این سیر نزولی در نقشه های 500 میلی بار ژئوپتانسیل بوضوح دیده میشود و از آنجائیکه  در خروجی مدل های فشار سطح کانتر 1032 هکتو پاسکال در فرایند تقویت قرار گرفته است لذا از اواخر وقت هفته جاری تراز 540 دکامتر بر باند شمالی ایران و خصوصا نواحی شمال شرق ایران قرار گرفته و زمینه ساز آغاز بارش برف و کاهش چشمگیر دما و همچنین پدیده یخبندان در هفته آینده خواهد گردید.

لذا در روزهای پایانی هفته جاری و ابتدایی هفته آینده بدلیل حکمفرما شدن جریانات سرد شمالی  وبارش شدید برف احتمال اختلال در ترددهای شهری و جاده ای در بیشتر نقاط استان وجود دارد.

آپدیت : 00:15 بامداد یکشنبه

جدیدترین انیمیشن WV


آپدیت شنبه 28 آبان ساعت 21:30

تفسیر نقشه


آپدیت:چهارشنبه 25 آبان ساعت 2:00 بامداد


انیمیشن بارش 144 الی 192 ساعت آینده


آخرین مطالب